aboutus

โพรไฟล์ QC

Xi'an Acme M&C Co., Ltd. เชี่ยวชาญด้านการผลิตและการขายเซ็นเซอร์ ผลิตภัณฑ์หลักประกอบด้วยเซ็นเซอร์ความดันและเครื่องส่งสัญญาณ เครื่องส่งสัญญาณระดับ เซ็นเซอร์ความดันไร้สาย เครื่องส่งสัญญาณระดับไร้สาย เซ็นเซอร์อัลตราโซนิก

 

Xi'an  Acme Measurement & Control Co., Ltd. ควบคุมคุณภาพ 0

ติดต่อกับพวกเรา
ผู้ติดต่อ : Mr. Kenneth
โทร : +86-15902942317
แฟกซ์ : 86--15902942317
อักขระที่เหลืออยู่(20/3000)